KBT-mottagningen
Liljeholmen - Gröndal

Vårt utbud

INDIVIDUALTERAPI. 

Individterapierna lämpar sig för personer med sömnsvårigheter, ångestproblematik, stressbesvär, utmattningssyndrom och depressioner. Personer som behöver relationellt stöd har möjlighet att vända sig till vår mottagning. Liksom personer som befinner sig i kris.  Vi erbjuder  kvalificerad rökavvänjning. 

Affektskola (kan beskrivas som känsloskola) och terapi på relationer finns också i vårt utbud. Varje session är 45 minuter lång.
 

PARTERAPI
Våra parterapier bygger på den vetenskapligt beprövade metoden IBCT - Integrative behaviour copual therapy. Detta är en sammanslagning av acceptansterapi och beteendeanalys kring kommunikation. Varje session är 60 minuter lång.


GRUPPTERAPI
Våra gruppterapier bygger på ACT-behandlingsmodell (acceptans och commitment therapy) och Sömnbehandlingar i grupp. I gruppterapierna ingår olika interventioner i medveten närvaro.


HANDLEDNING
Vi erbjuder handledning för personer inom arbetslivet. För personer inom psykiatrin, socialomsorg och utbildning. Handledningen utgår från beteendeanalyser på ärenden.