KBT-mottagningen
Liljeholmen - Gröndal

PSYKOLOGER

Thomas Andersson. Legitimerad psykolog. 
Thomas tog sin examen 2012 och blev legitimerad 2013. Thomas har arbetat inom den specialiserade psykosvården, neuropsykiatrin och arbetat med relationell och sexuell hälsa för hbtq-personer. Thomas har utvecklat grupper för personer med sömnbesvär och sömnproblematik och använt sig av tekniker från ACT (acceptment and commitment therapy). På senare år har han arbetat inom den privata sektorn och handlett arbetsgrupper (bland annat skolpsykologer och inom socialtjänsten men även för personer som arbetar med personer som står långt bort från arbetsmarknaden). Thomas har främst jobbat med behandlingar mot utmattnings- och stressproblematik, ångest och depressioner. Thomas är kvalificerad tobaksavvänjare vilket är det effektivaste sättet att sluta röka, i kombination med läkemedel. Kombinationen KBT och motiverande samtal gör avvänjningen individualiserad och specifik och utgår från klientens behov i nuet.