KBT-mottagningen
Liljeholmen - Gröndal

Vi erbjuder 

KBT-METODER SAMT RELATIONELL TERAPI

Vi har erfarenhet av olika slags kbt-metoder som syftar till att hantera ångest, minska stress och successivt få påfyllnad med beteenden som går i riktning med dina värderingar. Metoderna syftar till att minska grubblerier och hitta en distans till den ständigt ström av tankar som kan påverka oss. Metoderna syftar också till att förstå det evolutionära med våra grundemotioner, och också använda våra känslor som redskap i vardagen och minska rädslan för dem. Du får vanligen hemuppgifter, som du och psykologen tillsammans bestämmer. Vi KBT-psykologer ser samarbetet mellan dig som klient och terapeuten som en viktig del för terapins framgång. Terapierna är vanligen ca 10 sessioner, men detta kan variera utifrån problematik och klientens önskemål.

Den relationella terapin bygger på kunskap kring anknytningsteori och förståelse av hur tidiga relationer påverkar vårt vuxna beteende. Vi arbetar utifrån tekniker som du som klient får öva upp för att kunna använda i specifika situationer. 

Psykologerna har god vana av att ta emot personer som är homo-, bi- och transsexuella och har erfarenhet av frågeställningar som kan förekomma vid queera familjebildningar. Vi vill erbjuda alla ett respektfullt bemötande som bygger på kunskap och inte fördomar.